Elektroterapia jest to dział fizykoterapii wykorzystująca do celów leczniczych bodźce elektryczne. Do zabiegu wykorzystywany jest prąd stały, prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości oraz modelowane prądy średniej częstotliwości.

Galwanizacja– jest zabiegiem elektroleczniczym z wykorzystaniem prądu stałego. Prąd przepływa pomiędzy dwoma elektrodami, które ułożone są na ciele pacjenta – anodą i katodą. W zależności od obranej techniki można działać pobudzająco lub przeciwbólowo. 

Jonoforeza– wykorzystanie prądu stałego oraz jonów leków. 

Elektrostymulacja (EMS- Electrical Muscle Stimulation)– zabieg, w którym wykorzystuje się prąd impulsowy w celu pobudzenia mięśni do skurczu.

TENS ( Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)-  rodzaj prądu o działaniu przeciwbólowym. Stosowany w stanach ostrych jak i przewlekłych. Wyróżnić można 4 rodzajów tensów: 

  • tradycyjny
  • pseudoakupunkturowy
  • wybuchowy BURST
  • modulowany