Metoda RSWT- terapia radialną falą uderzeniową gdzie energia skupia się na głowicy aplikatora, a następnie rozchodzi się radialnie po tkankach pacjenta. Ciśnienie i gęstość energii spadają wraz z oddalaniem się fali od ogniska na końcu głowicy.

Wskazania

  • Choroba zwyrodnieniowa stawów
  • Dysplazja stawów biodrowych
  • Uszkodzenie przyczepów ścięgien
  • Uszkodzenie mięśni
  • Tendinopatie (ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia, więzadła rzepki, ścięgna mięśnia podgrzebieniowego)
  • Opóźniony zrost kostny