Krioterapia / termoterapia

Zimnolecznictwo- wykorzystywanie zimnych okładów, chłodzących aerozoli w celu wywołania odpowiednich reakcji.

Ciepłolecznictwo– lecznicze przekazywanie ciepła do ustroju drogą przewodzenia oraz przenoszenia (okłady, promieniowanie podczerwone).

Krioterapia miejscowa- schładzanie (-70st C) wybranej części ciała objętej urazem lub procesem chorobowym.