Ultradźwięki

Są to fale akustyczne o częstotliwości powyżej 20 000 Hz. Oddziaływanie na tkanki sił ściskających i rozciągających.

Mikromasaż wpływający na działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Głównym celem sonoterapii jest rozluźnienie tkanek , zwiększenie rozciągliwości (blizny, przykurcze, zwłóknienia) dodatkowo usprawnienie przewodnictwa nerwowego.

Możliwość pracy na tkankach powierzchownych jak i głębiej położonych.