EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Operacja pn. „Rozwój firmy PsiKot- rehabilitacja zwierząt przy wykorzystaniu  specjalistycznego sprzętu do fizykoterapii” mająca na celu  rozszerzenie świadczonych usług fizjoterapeutycznych poprzez zakup sprzętu do analizy biomechanicznej oraz wykonywanie usług dekarsko-blacharskich a także zwiększenie zatrudnienia na pełen do dnia złożenia wniosku o płatnośćwspółfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na rozwoju rehabilitacji zwierząt poprzez wprowadzenie najnowszego analizatora chodu dla psów i kotów oraz poszerzenie działalności o usługi dekarsko-blacharskie poprzez zakup sprzętu do wykonywania takich usługi tj.: Akumulatorowy zestaw combo 18V, ukośnica 305, klucz udarowy, gwoździarka do betonu oraz drewna, pilarka stołowa 250mm, młoto-wiertarka, drabina 3*14 oraz wózek transportowy. Będzie to służyć do zwiększenia zakresu usług rehabilitacyjnych dla zwierząt a mianowicie do biomechanicznej analizy chodu w fizjoterapii weterynaryjnej. Sprzęt ma za zadanie ukazać zaburzenia chodu wynikające  ze zmian lub urazów układu mięśniowo-szkieletowego, umożliwia wskazanie deficytów funkcjonalnych, które są trudne do zdiagnozowania gołym okiem co za tym idzie  umożliwia wcześniejszą diagnozę. Sprzęt będzie służył do stacjonarnej usługi Kompleksowej Rehabilitacji Zwierząt PsiKot. Rozszerzenie działalności o usługę dekarsko-blacharską ma za zadanie zwiększenie możliwości finansowych firmy PsiKot oraz wykonywanie usług naprawczych, kładzenie pap, blach, gontów itp.; budowanie tarasów, wiat(np. pod solary), carportów; uszczelnianie kominów, okien dachowych przed przeciekaniem, ocieplanie poddaszy oraz odśnieżanie dachów chroniąc przed zawaleniem podczas zimy. Usługa ta będzie usługą mobilną z możliwością przetransportowania sprzętu np. gientarki bezpośrednio do miejsca usługi. Zatrudniona zostanie również jedna osobę na stanowisku dekarza, która będzie wykonywała usługi mobilne dekarsko-blacharskie.                    

Zakres zaplanowanych działań / zakupu w ramach wnioskowanej operacji jest wystarczający dla osiągnięcia celu operacji zarówno w branży zoofizjoterapeutycznej – jako kontynuacja i uzupełnienie oraz branży dekarskiej.

Wartość operacji:           

  • Koszt całkowity –64 680,00zł
  • Koszty kwalifikowane –64 680,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania –                44 997,00 zł.

Operacja pn. Rozwój firmy PsiKot- rehabilitacja zwierząt przy wykorzystaniu  specjalistycznego sprzętu do fizykoterapii” mająca na celu  rozszerzenie świadczonych usług fizjoterapeutycznych poprzez zakup sprzętu  oraz zwiększenie zatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na rozwijaniu usług rehabilitacji zwierząt poprzez wprowadzenie dodatkowych usług fizykalnych takich jak:  diatermia krótkofalowej wraz z osprzętem, laser wysokoenergetyczny wraz z osprzętem (aplikator prysznicowy), urządzenie dwukanałowe do magnetoterapii wraz z aplikatorami szpulowymi oraz stoliki umożliwiające umieszczenie sprzętu z możliwością bezpiecznego ich transportu.,  Będzie to służyć do zwiększenia zakresu usługi fizykoterapii dla zwierząt, a każdy ze sprzętów ma za zadanie przyspieszenie powrotu do zdrowia (po urazach, operacjach). Sprzęt będzie służył na dzień dzisiejszy do mobilnej rehabilitacji zwierząt. Jest także przewidziana usługa stacjonarna w budynku przystosowanym do prowadzonej usługi (wykończenie i przystosowanie podłóg). Jest to budynek mieszkalno-usługowy.                                                                                                                                                                                                    

W ramach operacji zostanie zatrudniona jedna osobę na stanowisko zoofizjoterapeuty, który będzie wykonywał usługi mobilne.  

Wartość operacji:           

  • Koszt całkowity – 64 680,00 zł
  • Koszty kwalifikowane – 64 680,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania – 44 997,00 zł.