EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Operacja pn. Rozwój firmy PsiKot- rehabilitacja zwierząt przy wykorzystaniu  specjalistycznego sprzętu do fizykoterapii” mająca na celu  rozszerzenie świadczonych usług fizjoterapeutycznych poprzez zakup sprzętu  oraz zwiększenie zatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na rozwijaniu usług rehabilitacji zwierząt poprzez wprowadzenie dodatkowych usług fizykalnych takich jak:  diatermia krótkofalowej wraz z osprzętem, laser wysokoenergetyczny wraz z osprzętem (aplikator prysznicowy), urządzenie dwukanałowe do magnetoterapii wraz z aplikatorami szpulowymi oraz stoliki umożliwiające umieszczenie sprzętu z możliwością bezpiecznego ich transportu.,  Będzie to służyć do zwiększenia zakresu usługi fizykoterapii dla zwierząt, a każdy ze sprzętów ma za zadanie przyspieszenie powrotu do zdrowia (po urazach, operacjach). Sprzęt będzie służył na dzień dzisiejszy do mobilnej rehabilitacji zwierząt. Jest także przewidziana usługa stacjonarna w budynku przystosowanym do prowadzonej usługi (wykończenie i przystosowanie podłóg). Jest to budynek mieszkalno-usługowy.                                                                                                                                                                                                    

W ramach operacji zostanie zatrudniona jedna osobę na stanowisko zoofizjoterapeuty, który będzie wykonywał usługi mobilne.  

Wartość operacji:           

  • Koszt całkowity – 64 680,00 zł
  • Koszty kwalifikowane – 64 680,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania – 44 997,00 zł.