Neurorehabilitacja

Jesteśmy jedyną placówką rehabilitującą zwierzęta posiadającą odpowiednią wiedzę w dziedzinie Neurorehabilitacji Funkcjonalnej w woj. Pomorskim o czym świadczą liczne certyfikaty, zaświadczenia. Posiadamy odpowiedni sprzęt do fizykoterapii, kinezyterapii oraz bieżnię wodną, które umożliwiają poprzez prowadzenie odpowiedniej terapii przywrócić w jak największym stopniu sprawność Państwa zwierząt.

Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej Neurorehabilitacji funkcjonalnej zwierząt po przebytym:

*Urazie kręgosłupa

*Udarze

*Urazie czaszkowo – mózgowym

*Po operacji hemilaminektomii

*W trakcie trwania paraliżu / niedowładu

Głównym celem neurorehabilitacji w uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego (CUN) jest w jak największym stopniu przywrócenie utraconych funkcji, a także kompensacja tych, których odzyskanie nie jest możliwe.

Uszkodzenie w obrębie CUN pociąga za sobą szereg dysfunkcji w poszczególnych układach (oddechowy, moczowo-płciowy, krwionośny, wydalniczy, kostno-stawowy, mięśniowy) powoduje zaburzenia procesów termoregulacji, hemodynamiki, itd.

Zapewnienie odpowiedniej ruchomości układu kostno-stawowego, pracy nerwowej, właściwej sprężystości tkanek miękkich (mięśnie, powieź) z uwzględnieniem przeciążeń całego organizmu jest niezmiernie ważnym elementem w rehabilitacji Państwa Pupila.

Uszkodzenie w obrębie CUN pociąga za sobą szereg dysfunkcji w poszczególnych układach (oddechowy, moczowo-płciowy, krwionośny, wydalniczy, kostno-stawowy, mięśniowy) powoduje zaburzenia procesów termoregulacji, hemodynamiki, itd